Strona główna | wstecz       

ALEKSANDRA OŚLICKA

Wycinankarka i twórczyni szeregu wyrobów plastyki obrzędowej. Urodziła się 4 marca 1940 r. w Tatarach koło Kadzidła. Po ukończeniu szkoły podstawowej pracowała w gospodarstwie rodziców, w wieku szkolnym zaczęła samodzielnie wycinać gwiazdy i leluje. Jej nauczycielkami w zakresie sztuki ludowej były matka, siostra Maria i inni członkowie rodziny Konopków. Obecnie mieszka w Kadzidle. Należy do grona najbardziej twórczych artystek regionu, bierze czynny udział w konkursach i wystawach, uczestniczy w targach i jarmarkach ludowych. Bardzo wysoki poziom artystyczny i techniczny prac spowodował, że wyroby Oślickiej znalazły się w licznych placówkach muzealnych.

Twórczyni pomagała w organizowaniu Izby Kurpiowskiej w Kadzidle placówki muzealnej prezentującej dawna wieś kurpiowska. Wraz z Czesławą Konopkówną wykonała pełną dekorację plastyczną wg dawnego wzornictwa.

Jak większość artystek z okolic Kadzidła współpracuje ze Spółdzielnią Rękodzieła Ludowego i Artystycznego "Kurpianka" dostarczając własne wyroby.

Twórczyni reprezentowała polską sztukę ludową poza granicami kraju: na Węgrzech (1964), w Belgii i Holandii (1965), Anglii (1987) oraz pięć razy w Niemczech. Za zasługi na odcinku krzewienia kultury ludowej otrzymała Dyplom na XXII Ogólnopolskim Festiwalu Kapel i śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym oraz była nagradzana przez Ministerstwo Kultury i Sztuki. Cepelię, Urząd Wojewódzki w Ostrołęce. Należy do STL.

Przedłużeniem tradycji rodzinnych zajmują się również córki pani Aleksandry, których nazwiska są już znane w kręgach ludzi zajmujących się sztuką ludową.

Adres kontaktowy:
Aleksandra Oślicka
ul. Kościuszki 51
07-420 Kadzidło
tel.: (029) 761-88-41


© 2000 Starostwo Powiatowe w Ostrołęce. Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i wykonanie: