Strona główna
O projekcie
Rekrutacja
Szkolenia
Staż
Zwrot kosztów przejazdu
Dla przedsiębiorców
Przetargi
Kontakt
Polecane strony

 • Praca popłaca
 • Europejski Fundusz Społeczny
 • PUP w Ostrołęce
 • WUP w Warszawie
 • Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych
 • Ośrodek Szkolenia Komputerowego w Ostrołęce
 • Europejski Instytut Edukacji Informatycznej

  ---------------------------------------
  Godziny przyjęć doradcy zawodowego i pośrednika pracy
  poniedziałki i czwartki od 16.00 do 18.00
  środy od 14.00 do 16.00
  tel. 29 764 27 49 wew. 154
  ---------------------------------------


 • "Nowa perspektywa" to projekt skierowany do byłych pracowników Zakładów Przetwórstwa Mięsnego JBB w Łysych oraz członków ich rodzin. Projekt daje możliwość odbycia staży i szkoleń.

  AKTUALNOŚCI
  Szkolenie: Pracownik administracyjno-biurowy z elementami płacowo-kadrowymi

  Do dnia 29 października br. prowadzone jest szkolenie: pracownik administracyjno-biurowy z elementami płacowo-kadrowymi. Bierze w nim udział 10. osób. Po szkoleniu wszystkie osoby zostaną skierowane na staże, które odbywać się będą u pracodawców z terenu Powiatu Ostrołęckiego.

  Zakończenie szkolenia: sprzedawca z obsługą komputera, kasą fiskalną i minimum sanitarnym.

  W dniu 16 października br. zakończyło się szkolenie: sprzedawca z obsługą komputera, kasą fiskalną i minimum sanitarnym. Po szkoleniu wszystkie osoby zostały skierowane na staże, które odbywają się u pracodawców z terenu Powiatu Ostrołęckiego.

  Szkolenie: Pracownik administracyjno-biurowy z elementami płacowo-kadrowymi

  W dniu 11 października br. rozpoczęło się szkolenie na pracownika administracyjno-biurowego z elementami płacowo-kadrowymi. Bierze w nim udział 10. osób. Potrwa ono do 29 października br. Każdy z uczestników po jego ukończeniu otrzyma certyfikat nabycia nowych umiejętności. Po szkoleniu osoby będą kierowane na staż.

  Realizacja szkolenia

  Od 15 września 10. osób uczestniczy w szkoleniu: Sprzedawca z obsługą komputera, kasą fiskalną i minimum sanitarnym. Potrwa ono do 16 października br. Każdy z uczestników po jego ukończeniu otrzyma certyfikat nabycia nowych umiejętności. Po szkoleniu na staż będą kierowane osoby, które zadeklarowały chęć odbycia stażu.

  Zakończenie wznowionej rekrutacji

  Informujemy, że w dniu 15 września br. zakończono wznowioną rekrutację do projeku. Wyłoniono 32 osoby, które wezmą udział w działaniach projektowych. 10. osób skierowanych zostanie na szkolenie: Sprzedawca z obsługą komputera, kasą fiskalną i minimum sanitarnym, 10. osób skierowanych zostanie na szkolenie: Pracownik administracyjno-biurowy z elemantami kadrowo-płacowymi, 1. osoba skierowana zostanie na szkolenie: Spawacz metodą "TIG" i "MAG", natomiast 11. osób skierownych zostanie na staże. Nadmieniamy, że osoby po szkoleniach zostaną skierowane do odbycia stażu. Pozostałe osoby, które nie zakwalifikowały się do udziału w projekcie, a które spełniły wszystkie wymogi rekrutacyjne, pozostawać będą na liście rezerwowej i po uzyskaniu dodatkowego limitu sukcesywnie zapraszane będą do udziału w działaniach projektowych.

  Zwiększenie naboru uczestników do projektu na 2010 rok

  W związku z dalszym zainteresowaniem projektem byłych pracowników ZM JBB i ich rodzin informujemy, że od 1 września br. wznawiamy rekrutację zwiększając jednocześnie ilość osób kierowanych na staże i szkolenia. Zapraszamy wszystkich chętnych do zgłaszania się do udziału w projekcie. Nabór i rekrutacja przewidywane są w okresie pierwszych dwóch tygodni września. Szczegółowe informacje udzielane są w Biurze Projektu prowadzonym przez Wydział Promocji i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Ostrołęce, 07-410 Ostrołęka, Plac Gen. J. Bema 5, II piętro pok. nr 34, tel. (29) 764 27 49 wew. 151, 168. Biuro czynne w godzinach urzędowania Starostwa Powiatowego w Ostrołęce w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.30 do 15.30.

  Nowe szkolenia w ramach projektu

  Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom osób zainteresowanych udziałem w projekcie zawiadamiamy o możliwości udziału w dwóch proponowanych szkoleniach:
  • sprzedawca z obsługą komputera, kasą fiskalną i minimum sanitarnym - liczba miejsc 10
  • pracownik administracyjno biurowy z elementami płacowo-kadrowymi - liczba miejsc 10


  Egzamin praktyczny ze szkolenia na magazyniera z obsługą wózków jezdniowych

  W dniu dzisiejszym odbył się egzamin praktyczny dla uczestników szkolenia na magazyniera z obsługą wózków jezdniowych. Do egzaminu przystąpiło dwudziestu uczestników projektu, którzy pozytywnie zdali egzamin. Zobacz galerię zdjęć.

  Zakończono szkolenie z obsługi sprzętu ciężkiego - operator koparko-ładowarki kl. III

  W dniu 29 kwietnia 2010 roku zakończone zostało szkolenie z obsługi sprzętu ciężkiego - operator koparko-ładowarki kl. III. Dwudziestoosobowa grupa uczestników odbyła państwowy egzamin teoretyczny i praktyczny przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Dyrektora Centrum Koordynacji Szkolenia Operatorów Maszyn Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie. Szkolenie odbywało się w Ostrołęce, a prowadzone było przez Ośrodek Centralnego Szkolenia Maszynistów w Radomiu.

  Ostatnie dni rekrutacji do projektu

  Przypominamy, że termin zakończenia rekrutacji do projektu, w ramach którego organizowane są staże i szkolenia upływa 30 kwietnia br. Wszyscy chętni będą przyjmowani do godziny 16.00 dnia 30 kwietnia w biurze projektu w Starostwie Powiatowym przy Placu Bema 5 pok. 34. W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny z biurem projektu 29 764 27 49 wew. 164, 168.

  Trwają szkolenia w ramach projektu

  Informujemy, że trwają jeszcze trzy szkolenia w ramach projektu:
  • na spawacza - istnieje jeszcze 10 wolnych miejsc. Chętnych serdecznie zapraszamy.
  • na magazyniera z obsługą wózków jezdniowych
  • z obsługi sprzętu ciężkiego - operator koparko-ładowarki kl. III
  Zobacz galerię zdjęć z przeprowadzanych w ramach projektu szkoleń.

  Zakończone już zostało szkolenie na sprzedawcę z obsługą komputera, kasą fiskalną i minimum sanitarnym.

  UWAGA!!! Ze 100 na 150 zwiększyła się w tym roku liczba uczestników do projektu "Nowa perspektywa". Jest to związane ze zmianami, które zaakceptował Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie na wniosek Powiatu Ostrołęckiego. Tym samym uczestnicy projektu będą mogli skorzystać z dodatkowych 43 miejsc stażowych. Nabór do projektu potrwa do końca kwietnia. W związku z tym serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych do biura projektu ponieważ są jeszcze wolne miejsca na odbycie stażu.  Szkolenie na spawacza

  Szkolenie trwa od 17 kwietnia do 31 maja. W szkoleniu bierze udział 5 osób, istnieje jeszcze 10 wolnych miejsc. Spawanie odbywa się metodą w osłonie argonu TIG i elektrodą topliwą MAG. Kończy się ono egzaminem.


  Szkolenie na magazyniera z obsługą wózków jezdniowych

  Szkolenie trwa od 13 kwietnia do 20 maja. Liczba uczestników to 20 osób. Zakończy się ono egzaminem praktycznym i teoretycznym, po którym uczestnicy otrzymają zaświadczenia.


  Szkolenie z obsługi sprzętu ciężkiego - operator koparko-ładowarki kl. III

  Szkolenie trwa od 17 marca do 28 kwietnia. Bierze w nim udział 20 osób. Zakończy się ono egzaminem państwowym teoretycznym i praktycznym, po którym uczestnicy otrzymają stosowne uprawnienia.


  Szkolenie na sprzedawcę z obsługą komputera, kasą fiskalną i minimum sanitarnym zakończone

  Szkolenie na sprzedawcę z obsługą komputera, kasą fiskalną i minimum sanitarnym zostało zrealizowane. Trwało od 2 marca do 30 marca, udział w nim wzięło 20 osób. Szkolenie zakończyło się egzaminem, który zdały wszystkie osoby i otrzymały zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.


  PIT 2009: stypendium szkoleniowe z UE bez podatku

  Podatnicy, którzy w 2009 roku otrzymali dodatki szkoleniowe współfinansowane ze środków unijnych, nie wykażą ich w rocznym PIT.

  Minister finansów rozporządzeniem z 3 grudnia 2009 r. zaniechał poboru PIT oraz CIT od środków otrzymanych przez uczestników projektu jako pomoc udzielona w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Dz.U. nr 211, poz. 1632). Zaniechanie dotyczy pomocy udzielonej w ramach (PO KL) Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy; Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym; Poddziałanie 9.1.3 Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych; Poddziałanie 8.1.2. Zaniechanie to miało zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r. W związku z tym w zeznaniu za 2009 rok podatnicy nie wykażą kwot dodatku szkoleniowego, bo nie jest on opodatkowany. Dochodów niepodlegających opodatkowaniu nie wykazuje się w zeznaniu podatkowym. Dodatkowo opisane wypłaty od 1 stycznia 2010 r. są zwolnione z podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy o PIT (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).

  Źródło: Dziennik Gazeta Prawna


  Zmiana zasad zwrotu kosztów przejazdu

  Informujemy, że zmianie uległy zasady zwrotu kosztów przejazdu. Beneficjent obliczać będzie koszt przejazdu na podstawie tabeli opłat biletów jednorazowych oraz tabeli cenowej biletów miesięcznych przewoźnika PKS w Ostrołęce opublikowanych na stronie internetowej www.pks.ostroleka.pl.
  W związku z powyższym nie będzie wymagane oświadczenie przewoźnika o cenie biletów, chyba że uczestnik faktycznie korzysta z innego (prywatnego) przewoźnika.


  Ogłoszenie o rozpoczęciu rekrutacji do Projektu "Nowa perspektywa"

  Starostwo Powiatowe w Ostrołęce informuje, o przystąpieniu do realizacji projektu "Nowa perspektywa" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VI "Rynek pracy otwarty dla wszystkich", Działanie 6.1 "Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie", Poddziałanie 6.1.1. "Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy". Projekt realizowany będzie od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2011 roku.

  Celem projektu jest aktywizacja 200 bezrobotnych (100 osób w 2010r. i 100 osób w 2011r.)- byłych pracowników Zakładów Przetwórstwa Mięsnego "JBB" w Łysych oraz członków ich rodzin z terenu Powiatu Ostrołęckiego. Projekt przewiduje kompleksowe wsparcie wszystkich uczestników projektu w formie pośrednictwa pracy, poradnictwa zawodowego, szkoleń i staży.

  • Staże
   • odbywać się one będą w sposób ciągły przez cały okres realizacji projektu. Maksymalny czas trwania stażu - 12 miesięcy.
  • Szkolenia w zawodach:
   • sprzedawca z obsługą komputera, kasą fiskalna i minimum sanitarnym,
   • magazynier z obsługą wózków jezdniowych,
   • obsługa sprzętu ciężkiego - operator koparko-ładowarki kl. III,
   • spawacz (kurs podstawowy).
  Dodatkowo uczestnicy objęci zostaną wsparciem towarzyszącym:
  • badania lekarskie,
  • stypendium z tytułu skierowania na staż w wysokości 1041 zł brutto w 2010 roku,
  • stypendium z tytułu skierowania na szkolenie w wysokości 4 zł brutto za 1 godzinę szkolenia,
  • zwrot kosztów dojazdów do miejsca odbywania stażu lub szkolenia do wysokości ceny biletów komunikacji publicznej.
  Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do udziału w projekcie. Nabór na 2010 rok rozpocznie się 1 stycznia 2010 roku i trwać będzie do 31 marca 2010 roku. Rekrutacja odbywać się będzie w sposób ciągły. Zgłoszenia przyjmowane będą w Biurze Projektu prowadzonym przez Wydział Promocji i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Ostrołęce, 07-410 Ostrołęka, Plac Gen. J. Bema 5, II piętro pok. nr 34, tel. (29) 764 27 49 wew. 151,168. Biuro czynne w godzinach urzędowania Starostwa Powiatowego w Ostrołęce w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.30 do 15.30.

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji i wymogów można uzyskać na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Ostrołęce www.powiat.ostroleka.pl/nowaperspektywa lub dzwoniąc na powyższe numery telefonów do Wydziału Promocji i Rozwoju.


  Nowa perspektywa
  Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich.
  Działanie 6.1. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie.
  Poddziałanie 6.1.1. Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy.