Strona główna
O projekcie
Rekrutacja
Kontakt
Przetargi
                                                                     CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA
Projekt systemowy pod nazwą "Lepszy Start" realizowany jest przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrołęce. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013, Priorytet VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie. Głównym celem Projektu jest poprawa funkcjonowania w życiu społecznym i zawodowym wychowanków rodzin zastępczych, placówek opiekuńczo-wychowawczych i specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych oraz osób niepełnosprawnych z powiatu ostrołęckiego. Rezultatem Projektu będzie poprawienie warunków bytowych i sytuacji mieszkaniowej, podniesienie kwalifikacji i zdobycie nowych umiejętności zawodowych oraz zwiększenie poziomu samooceny i zaufania we własne możliwości.


Strona współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

www.efs.gov.pl

www.mazowia.eu

www.mcps.mazovia.pl


AKTUALNOŚCI


Szkolenie arteterapeutyczne "Teatr jako forma autoprezentacji"
W dniach 28 października i 4 listopada 2010r. w restauracji "Zabytkowa" w Ostrołęce odbyły się zajęcia grupowe z arteterapii dla uczestników projektu "Lepszy Start" (osoby niepełnosprawne i wychowankowie rodzin zastępczych). Celem szkolenia było nabycie umiejętności teatralnych służących rozwojowi uwagi, współpracy w grupie, świadomość własnej ekspresji, zwiększenie koncentracji na zadaniu.

Powyższe zajęcia zakończone będą wspólnym wyjazdem w dniu 27 listopada 2010r. na spektakl "Kiedy Harry poznał Sally" do teatru Kwadrat w Warszawie.
Kurs spawania łukowego
W dniu 31 sierpnia 2010r. zakończył się kurs spawania łukowego w osłonie CO2 i mieszanek MAG oraz spawania łukowego elektrodą nietopliwą w osłonie argonu (TIG) organizowany przez Ośrodek Szkolenia Zawodowego "AMET" w Ostrołęce. W kursie uczestniczył jeden wychowanek rodziny zastępczej.
Kurs tworzenia stron HTML
W dniu 22 września 2010r. zakończył się kurs tworzenia stron HTML z elementami Internetu i poczty elektronicznej. Wykonawcą kursu, w którym brał udział jeden wychowanek rodziny zastępczej, była Prywatna Placówka Oświatowo - Wychowawcza Ośrodek Szkolenia Komputerowego Andrzej Gumkowski w Ostrołęce.
Kurs na instruktorów koparko - ładowarki i ładowarki
W dniu 5 października 2010r. rozpoczął sie kurs na instruktorów koparko - ładowarki i ładowarki. W szkoleniu bierze udział dwóch wychowanków rodzin zastępczych. Aktualnie trwają zajęcia teoretyczne. Wykonawcą kursu jest Ośrodek Centralnego Szkolenia Maszynistów z siedzibą w Radomiu.
Kurs Kat B, C+E
Jedna osoba niepełnosprawna i trzech wychowanków rodzin zastępczych obecnie realizuje kurs kat B i C+E.
Kurs "Archiwizacja i obieg dokumentacji".
W dniach 01-02 lipca jedna osoba niepełnosprawna ukończyła kurs "Archiwizacja i obieg dokumentacji", który odbył się w Warszawie.
Kurs "Księgowość małych i średnich podmiotów gospodarczych z obsługą komputera".
W kursie Księgowość małych i średnich podmiotów gospodarczych z obsługą komputera" uczestniczyły dwie osoby niepełnosprawne. Powyższe szkolenie jedna osoba zakończyła w miesiącu lipcu, natomiast druga osoba zakończy w listopadzie br.

Zobacz galerię zdjęć.
Kurs języka angielskiego.
W dniu 11 sierpnia 2010r. cztery osoby ukończyły kurs języka angielskiego (w tym 2 osoby niepełnosprawne i 2 wychowanków rodzin zastępczych). Szkolenie te obejmowało 40 godzin lekcyjnych na poziomie średniozaawansowanym wyższym.
Kurs "Obsługa kasy fiskalnej z minimum sanitarnym".
W dniu 4 października 2010r. zakończył się kurs "Obsługa kasy fiskalnejz minimum sanitarnym", w którym uczestniczyły trzy osoby niepełnosprawne.

Zobacz galerię zdjęć.
Kurs "Podstawy obsługi komputera".
Jedna osoba niepełnosprawna została skierowana na indywidualny kurs języka niemieckiego, który zakończy się w listopadzie br.

Zobacz galerię zdjęć.
Kurs języka niemieckiego.
W miesiącu październiku 2010r. odbył się kurs komputerowy dla 6 uczestników projektu "Lepszy Start". Podczas szkolenia osoby niepełnosprawne miały okazję zapoznać się z pracą w środowisku Windows, Word, Exel, organizacją i zarządzaniem danymi, pocztą elektroniczną itp.

Zobacz galerię zdjęć.
Kurs "Mała gastronomia z elementami cateringu".
W dniu 2 września 2010r. w restauracji "Diamentowa" odbyło się zakończenie kursu "Mała gastronomia z elementami cateringu", w którym wzięło udział 5 uczestniczek projektu "Lepszy Start". Podczas tego spotkania panie zaprezentowały swoje nowo nabyte umiejętności kulinarne i kelnerskie.

Zobacz galerię zdjęć.
Warsztaty umiejętności pełnienia ról rodzinnych i społecznych.
W dniach 22 - 28 sierpnia 2010r. w Krynicy Morskiej grupa małoletnich i pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych, Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego i Rodzinnych Domów Dziecka uczestniczyła w "Warsztatach umiejętności pełnienia ról rodzinnych i społecznych". Zajęcia poprowadziła psycholog i pedagog z Uniwersytetu Warszawskiego - Pani Małgorzata Apolinarska.
Program warsztatów obejmował ponadto wiele atrakcji turystycznych, mi.in:
 • zwiedzanie muzeum w Sztutowie,
 • rejs statkiem z Krynicy do Fromborka, zwiedzanie Wzgórza Katedralnego i muzeum Mikołaja Kopernika,
 • wycieczkę po Sopocie i Gdańsku, w tym spacer po Molo, koncert organowy w Katedrze Oliwskiej, zwiedzania Bazyliki Mariackiej, Głównego i Starego Miasta.
Zobacz galerię zdjęć.
Turnus rehabilitacyjny w Jarosławcu.
W dniach 14-27.08.2010r. niepełnosprawni uczestnicy projektu "Lepszy Start" uczestniczyli w turnusie rehabilitacyjnym połączonym z warsztatami podnoszenia kompetencji życiowych i umiejętności społecznych w Pomorskim Centrum Rehabilitacji, Zdrowia i Urody "Panorama Morska" w Jarosławcu.
W turnusie wzięło udział 20 osób z niepełnosprawnością oraz 7 opiekunów. Podczas turnusu każdy z uczestników wg zaleceń lekarza realizował po trzy zabiegi rehabilitacyjne oraz uczestniczył w warsztatach, które były prowadzone przez psychologa. Ponadto turnus obejmował wiele atrakcji turystycznych m.in.:
 • wycieczka autokarowa do Ustki, podczas której zwiedzano muzeum chleba, a także odbył się rejs statkiem,
 • wycieczka autokarowa z przewodnikiem na zamek w Darłowie,
 • przejażdżka bryczką po Jarosławcu.
Dużą atrakcją cieszył się kompleks basenów z gejzerami, zjeżdżalniami i podgrzewaną wodą, który mieścił się na terenie ośrodka, stanowił ciekawszą formę spędzania czasu wolnego niż kąpiel w morzu.

Zobacz galerię zdjęć.
Spotkanie z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.
W dniu 23 czerwca 2010r. w budynku Starostwa Powiatowego w Ostrołęce przy Placu Generała Józefa Bema 5 odbyło się spotkanie informacyjne zorganizowane dla uczestników projektu "Lepszy Start" z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.
Wykłady poprowadzili: trener prawa pracy - Pani Jolanta Kolanowska oraz specjaliści z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych - kierownik wydziału Pani Barbara Zaręba oraz Panie: Iwona Mamińska, Jadwiga Turowska i Krystyna Wywigacz.
Wszystkim prelegentom serdecznie dziękujemy za poświęcony czas oraz ciekawe wykłady!

Zobacz galerię zdjęć.
Wycieczka do Warszawy w ramach Dnia Rodzicielstwa Zastępczego
W dniu 28 maja 2010r. w ramach działań o charakterze środowiskowym w projekcie "Lepszy Start" grupa małoletnich i pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych, Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego i Rodzinnych Domów Dziecka wraz z otoczeniem uczestniczyła w wyjeździe do Warszawy. Wyjazd miał charakter integracyjny, edukacyjny oraz kulturalny i związany był z Dniem Rodzicielstwa Zastępczego.
W zwiedzaniu Warszawy uczestniczyło 47 osób. Program obejmował m.in:
 • seans filmowy "Tsunami" w kinie 5D
 • zwiedzanie Zamku Królewskiego
 • wjazd na taras widokowy w Pałacu Kultury i Nauki, oglądanie panoramy Warszawy.
Zobacz galerię zdjęć.
Ogłoszenie o rozpoczęciu rekrutacji do Projektu Systemowego "Lepszy Start"
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrołęce informuje, o przystąpieniu do realizacji III edycji projektu systemowego "Lepszy Start" w 2010 roku, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VII "Promocja Integracji Społecznej", Działanie 7.1 "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji", Poddziałanie 7.1.2. "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

Czytaj więcej.
II edycja projektu "Lepszy start" podsumowana
W dniu 7 grudnia 2009 roku w sali bankietowej "Niezapominajka" podsumowano II edycję projektu "Lepszy Start".
Projekt był adresowany do wychowanków rodzin zastępczych, placówek opiekuńczo - wychowawczych, specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych oraz osób niepełnosprawnych z terenu powiatu ostrołęckiego. Wzięło w nim udział 46 osób. Mogli oni uczestniczyć w kursach zawodowych, skorzystać ze wsparcia indywidualnego i grupowego psychologa oraz doradcy zawodowego, czy też uczestniczyć w wyjazdowych warsztatach umiejętności społecznych.
Przewidziane było także wsparcie rzeczowe i materialne dla wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo- wychowawczych. Mogli oni skorzystać z dofinansowania do akademika, mieszkania chronionego lub internatu, a także z czesnego na studia.
Podczas spotkania zaplanowano także badania profilaktyczne, które poprowadzili członkowie Stowarzyszenia Narodowego Funduszu Ochrony Zdrowia oraz Szkoła Promocji Zdrowia. Można było wykonać następujące badania: poziom cukru we krwi, cholesterol, trójglicerydów oraz pomiaru tlenku węgla w wydychanym powietrzu, ciśnienia tętniczego i wskaźnika masy ciała BMI.

Pobierz prezentację ze spotkania.
Galeria zdjęć.
Zajęcia sportowe usprawniające psychoruchowo
W październiku i listopadzie wychowankowie i niepełnosprawni uczestnicy projektu korzystali z 4. wyjazdów do aquaparku w Pluskach koło Olsztyna i w Mikołajkach.

Galeria zdjęć.
Wycieczka edukacyjno-poznawcza
W listopadzie odbyła się wycieczka do Warszawy, w której uczestniczyli niepełnosprawni uczestnicy projektu wraz z opiekunami. W programie był udział w:
 • warsztatach bębniarskich w kinie IMAX
 • seansie filmowym 3D "Wigilijna opowieść"
 • zwiedzanie tarasu widokowego w PKiN
 • wystawa interaktywna "Nasza Ziemia"
 • zwiedzanie Zakładu pracy chronionej - Zakład opakowań w Różanie, Drukarnia Gnatowscy.


Galeria zdjęć.
Jesteś zainteresowany udziałem w projekcie w 2010 roku?
Informujemy, że Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrołęce przewiduje przystąpienie do trzeciej edycji projektu Lepszy Start. Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zamieszkałe na terenie Powiatu Ostrołęckiego, posiadające orzeczenie o niepełnosprawności proszone są o wypełnienie i przekazanie do tutejszego centrum ankiety (do pobrania poniżej). Wypełnioną ankietę można przesłać na adres mailowy: promocja@powiat.ostroleka.pl lub pocztą tradycyjną na adres: PCPR w Ostrołęce, ul. Szpitalna 2, 07-410 Ostrołęka. Informacji na temat wsparcia oraz działań realizowanych w ramach projektu udzielają pracownicy socjalni pod numerem telefonu 29 764 57 88 lub 764 23 38.

Pobierz ankietę.
Zrealizowane kursy
W ramach projektu zrealizowano dotychczas 14 kursów kwalifikacyjnych łącznie dla 34 osób, w tym 21 wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz 13 osób niepełnosprawnych.
Wykaz kursów:
 • Kurs obługi komputera, 50 godz. - 2 osoby
 • Kurs wakacyjny języka angielskiego, 48 godz. - 1 osoba
 • Kurs kosmetyczny w zakresie makijażu i wizażu, 30 godz. - 1 osoba
 • Kurs kosmetyczny w zakresie stylizacji paznokci, 78 godz. - 1 osoba
 • Kurs na prawo jazdy kat. B, 30 godz. wykładów, 30 godz. praktyki - 3 osoby
 • Kurs na prawo jazdy kat. C, 20 godz. wykładów, 30 godz. praktyki - 2 osoby
 • Kurs na prawo jazdy kat. C+E, 20 godz. wykładów, 25 godz. praktyki - 2 osoby
 • Kurs kierowców wózków jezdniowych, 67 godz. - 1 osoba
 • Kurs "Gospodarz terenów zielonych z florystyką" dla osób niepełnosprawnych, 39 godz. - 10 osób
 • Szkolenie operatorów koparko-ładowarki kl. III - 2 osoby
 • Kurs higieniczno-sanitarny z obsługą kasy fiskalnej, 30 godz. - 3 osoby
 • Kurs nowoczesny handlowiec z umiejętnością obsługi kasy fiskalnej, komputera i blokiem sanepid, 70 godz. - 3 osoby
 • Kurs księgowości małych i średnich podmiotów gospodarczych z obsługą komputera, 60 godz. - 1 osoba
 • Kurs pracownik administracyjno-biurowy z obsługą komputera i urządzeń biurowych, 3 godz. - 2 osoby
Zobacz zdjęcia z kursów.
"Warsztaty umiejętności i kompetencji społecznych" w Zakopanem
W dniach 27-31.08.2009r. w ramach projektu "Lepszy start" odbyły się w Zakopanem "Warsztaty umiejętności i kompetencji społecznych".
W szkoleniu wzięło udział 20 wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych. Zakres tematyczny warsztatów dotyczył przygotowania do życia w rodzinie oraz treningu kompetencji społecznych i poruszania się po rynku pracy. Uczestnicy zdobyli również wiedze z zakresu: autoprezentacji, komunikacji interpersonalnej, zarządzania własnym budżetem.
Oprócz zajęć warsztatowych dla wychowanków przygotowane były liczne atrakcje, m.in.: wycieczka kolejką na Gubałówkę, pobyt na basenie termalnym, spacery po Krupówkach oraz zwiedzanie zabytków kultury zakopiańskiej, tj.: kościół na Krzeptówkach, Bachledówka, Jarzczurówka. W drodze powrotnej uczestnicy zwiedzili Kraków - Rynek Starego Miasta oraz Wawel.
Zobacz zdjęcia z warsztatów.
Turnus rehabilitacyjny w Niechorzu
W dniach 17-30.08.2009r. niepełnosprawni uczestnicy projektu "Lepszy Start" uczestniczyli w turnusie rehabilitacyjnym w Ośrodku Rehabilitacyjno-Wypoczynkowym "Natalia" w Niechorzu (zachodniopomorskie).
W turnusie wzięło udział 25 osób niepełnosprawnych oraz ich opiekunowie. Podczas turnusu każdy z uczestników wg zaleceń lekarza realizował po trzy zabiegi rehabilitacyjne dziennie oraz uczestniczył w ciekawym programie rekreacyjno-sportowym organizowanym przez animatora kulturalnego.
Program ten obejmował zajęcia integracyjno-rozwojowe przy muzyce, gry, konkursy, ogniska, grill, wieczorki taneczne oraz liczne wycieczki piesze do pobliskich miejscowości: Trzęsacza, Pustkowa.
Dla naszych uczestników zrealizowana została również wycieczka poznawczo-krajoznawcza do Świnoujścia i Międzyzdrojów, podczas której zwiedzano molo, promenadę gwiazda, muzeum przyrodnicze, gabinet figur woskowych oraz jeziorko turkusowe.
Niewątpliwą atrakcja dla naszych uczestników była jednak możliwość codziennego plażowania i kąpieli w morzu, gdyż przez całe dwa tygodnie turnusu była piękna bardzo ciepła i słoneczna pogoda.
Zobacz zdjęcia z turnusu.
Spotkanie integracyjne w Kadzidle
Dnia 1 czerwca 2009 roku w ramach działania o charakterze środowiskowym grupa osób niepełnosprawnych wraz z opiekunami oraz grupa wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych uczestniczyła w spotkaniu integracyjnym podczas Warsztatów Etnograficznych "Ginące Zawody".

Łącznie 77 osób, w tym 46 uczestników projektu "Lepszy Start" brało udział w pokazach i warsztatach realizowanych przez kurpiowskich twórców ludowych. W scenerii Zagrody Kurpiowskiej w Kadzidle uczestnicy mieli możliwość zapoznania się z różnymi dziedzinami sztuki kurpiowskiej, w tym z plastyką obrzędową (wytwarzaniem wycinanki kurpiowskiej, kwiatów z bibuły, pisanek, "kiercy", "byśków", "nowych latek"), hafciarstwem i koronkarstwem, rzeźbiarstwem, tkactwem i wyrobem lnu, plecionkarstwem, garncarstwem, pieczeniem chleba i wyrobem masła oraz muzyką i tańcem kurpiowskim.

W trakcie warsztatów zorganizowany został konkurs plastyczny dla uczestników projektu. Każdy uczestnik miał możliwość złożenia do konkursu własnej pracy plastycznej, zgodnej z dziedziną prezentowaną na warsztatach i wykonanej pod nadzorem twórcy ludowego. Prace ocenione zostały przez jury składające się ze znawców rzemiosła kurpiowskiego: Panią Czesławę Kaczyńską - twórczynię kurpiowską i Prezesa Stowarzyszenia Artystów Kurpiowskich, Irenę Łoniewską - plastyka, Adama Bakułę - etnografa, którzy mieli duże trudności z wyborem najlepszych prac. Autorzy prac uhonorowani zostali nagrodami rzeczowymi. Organizatorzy przygotowali 6 nagród głównych oraz 16 wyróżnień.

Atrakcją spotkania było ognisko, gdzie można było upiec kiełbaskę i w sympatycznym towarzystwie wymienić wrażenia z kontaktu z rzemiosłem kurpiowskim i twórcami ludowymi.

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć ze spotkania.
Ogłoszenie o zamówieniu
Na stronie Biuletynu Informacji Publicznej zamieszczono ogłoszenie o zamówieniu dotyczące organizacji turnusu rehabilitacyjnego dla uczestników projektu systemowego "Lepszy Start" wraz ze Specyfikacją Istatnych Warunków Zamówienia.
"Lepszy Start" 2009 rozpoczęty
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrołęce informuje, o przystąpieniu do realizacji projektu systemowego "Lepszy Start" w 2009 roku współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013, Priorytet VII "Promocja Integracji Społecznej", Działanie 7.1 "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji", Poddziałanie 7.1.2. "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.
Czytaj więcej w dziale "Rekrutacja"